Dijagnostika i elektrika

Servis elektroničkih i električkih sustava i komponenata vozila, te njegovo kontroliranje najnovijim dijagnostičkim uređajima i alatima. Ugradnja i dorada multimedijalnih sustava u vozilima. Uz kontrolu i dijagnostiku kompletnog elektroničkog i električnog sustava na vozilu u mogućnosti smo za dogradnje potrebitih programa procesora ili njihovo postavljanje ako nisu postojeći unutar vašeg modela. Ugrađujemo sustave po željama, kao dogradnju muzike ili navigacije.